Korupcijos prevencija.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2014. Plačiau

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2015. Plačiau

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2016. Plačiau

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017. Plačiau

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2018. Plačiau

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2019. Plačiau

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2020. Plačiau

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021

Duomenų nėra.

Susidūręs su Biudžetinė įstaigos Klaipėdos miesto globos namų darbuotojų korupcinio pobūdžio veikla asmuo gali kreiptis į:

 • specialistę tel. 8 677 34583, el. p. specialistas@kgnamai.lt ;
 • direktorę tel. 8 608 41413, el. p. renata.kasinskiene@kgnamai.lt ;
 • direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams tel. 8 672 06109, el. p. aldona.gudeliauskiene@kgnamai.lt ;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį tel.  (8 46) 34 47 61, el. p. alma.karcauskiene@klaipeda.lt
 • Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) karštoji linija – (85) 266 33 33 arba el. paštu: pranesk@stt.lt, arba faksu (8 5) 266 3307.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje (toliau – STT Pareiškimų nagrinėjimo skyrius), esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose:

 • Kaune, Spaustuvininkų g. 7;
 • Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22;
 • Šiauliuose, Vilniaus g. 140;
 • Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka išdėstyta Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtoje atmintinėje.

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką gali užpildydamas Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS GRESIA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ

LR specialiųjų tyrimų tarnyba vykdo kriminalinę žvalgybą, siekdama atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir užkirsti joms kelią. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: kyšininkavimas (225 straipsnis), prekyba poveikiu (226 straipsnis), papirkimas (227 straipsnis), piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimas (229 straipsnis) ir kita.

UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS GRESIA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ TIEK KYŠIO DAVĖJUI, TIEK KYŠIO ĖMĖJUI.

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę specialistė Simona Razgutė-Mažūnienė
Mobilus telefonas: (8-677) 34583.
Elektroninis paštas: specialistas@kgnamai.lt

BĮ Klaipėdos miesto globos namai

Gauta parama 2024 m.

Eil. Nr. Paramos davėjas Parama Suma, Eur
I KETV.    
1. VšĮ Muzikos dienos Bilietai į koncertus 2100,00
2. UAB “Promostar” Bilietai į koncertą 798,00
3. VĮ “Kultūra visiems” Bilietai į koncertą 598,00
4. UAB “Orion Global Pet” Saldainiai ir puokštės 326,88
Iš viso: 3822,88
II KETV.

Gauta parama 2023 m.

Eil. Nr. Paramos davėjas Parama Suma, Eur
I KETV.    
1. VšĮ Muzikos dienos Bilietai į koncertus 694,00
2. VšĮ Teatro dienos Bilietai į spektaklius 1801,00
3. Ostpendeln (Eastern Aid Mission) Apranga, batai, higienos priemonės, buities reikmenys 1193,00
Iš viso: 3688,00
II KETV.
4. VšĮ Muzikos dienos Bilietai į koncertus 1250,00
5. VšĮ Teatro dienos Bilietai į spektaklius 620,00
6. Fiziniai asmenys Slaugos priemonės 1800,00
7. UAB Orivas Vitaminai 515,78
  Iš viso: 4185,78
III KETV.
Negauta
 IV KETV.
VĮ Teatro dienos Bilietai į koncertus 698,00
Fiziniai asmenys Žvakės 84,00
Iš viso: 782,00
Iš viso per 2023 metus: 8655,78

Gauta parama 2022 m. 

Eil. Nr. I ketvirtis Parama Suma, Eur
1. Juridiniai asmenys Greitieji COVID-19 testai 55,07
II ketvirtis    
2. Negauta
III ketvirtis
3. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras Knygos ir žurnalai 10,00
IV ketvirtis
4. Fiziniai asmenys Sauskelnės 2060,00
5. Vydūno gimnazijos moksleiviai Televizorius 899,00
6. Fiziniai asmenys Sauskelnės 400,00
Iš viso: 3424,07

Gauta parama 2021 m. 

Eil. Nr. I ketvirtis Parama Suma,

Eur

1. Juridiniai asmenys Bilietai į spektaklį 710,00
2. Fiziniai asmenys Naudotas televizorius 100,00
  Iš viso 810,00
II ketvirtis
1. Fiziniai asmenys Naudoti: dviratis ir gitara 140,00
2. Juridiniai asmenys Vaisiai 3000,00
3. Juridiniai asmenys Vienkartinės kaukės, pirštinės, dezinfekcinis skystis 823,50
Iš viso 3963,50
III ketvirtis
Negauta
IV ketvirtis
1. Juridiniai asmenys Antigeno testai 87,50
2. Fiziniai asmenys Namų apyvokos daiktai 1082,00
3. Fiziniai asmenys Nuotraukos 28,00
4. Juridiniai asmenys Pyragaičiai 201,30
Iš viso 1398,80
 1. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
 2. Sveikatos priežiūros padalinio vadovas
 3. Buitinių paslaugų padalinio vadovas
 4. Apskaitininkas kasininkas
 5. Raštinės administratorius
 6. Vyriausiasis virėjas

Kviečiame susipažinti ir naudotis:

 • STT parengta E. mokymo platforma – elektronine mokymo(-si) erdve, kurioje kiekvienas darbuotojas gali savarankiškai įgyti ar plėsti žinias, stiprinti antikorupcinį sąmoningumą. E. mokymo platforma pasiekiama adresu https://emokymai.stt.lt/