Valdymo struktūra.

Globos namų valdymo struktūra. Žiūrėti

I. Administracijos struktūra. Žiūrėti

Padalinio uždaviniai ir funkcijos. Peržiūrėti

Direktoriaus funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams – Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Raštinės administratorė – Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Apskaitininkė – kasininkė – Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti.

II. Socialinio darbo padalinio struktūra. Žiūrėti

Padalinio uždaviniai ir funkcijos. Peržiūrėti

Socialinis darbuotojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Užimtumo specialistas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Psichologas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Individualios priežiūros darbuotojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

III. Sveikatos priežiūros padalinio struktūra. Žiūrėti

Padalinio uždaviniai ir funkcijos. Peržiūrėti

Sveikatos priežiūros padalinio vadovė – Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Vidaus ligų gydytojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Dietistas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Bendrosios praktikos slaugytojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai (B lygis).Peržiūrėti

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

IV Buitinių paslaugų padalinio struktūra. Žiūrėti

Padalinio uždaviniai ir funkcijos. Peržiūrėti

Buitinių paslaugų padalinio vadovas – Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Pastato prižiūrėtojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Pastato prižiūrėtojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Siuvėjas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Skalbėjas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Valytojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

V. Maisto ruošimo padalinio struktūra. Žiūrėti

Padalinio uždaviniai ir funkcijos. Žiūrėti

Vyriausioji virėja – Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Žiūrėti

Virėjas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Žiūrėti

Virėjo padėjėjas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Žiūrėti

Virtuvės darbininkas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Žiūrėti