Administracinė informacija.

Globos namai vykdo veiklą, kurios kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:

kitų maitinimo paslaugų teikimas 56.29;

bendrosios praktikos gydytojų veikla 86.21;

kita žmonių sveikatos priežiūros veikla 86.9;

kita žmonių sveikatos priežiūros veikla 86.90;

viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse 86.90.10;

stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla 87.3;

stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla 87.30;

kita stacionarinė globos veikla 87.9;

kita stacionarinė globos veikla 87.90.

Globos namų vizija – Globos namai – tai globos institucija, teikianti profesionalias ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas, atvira visuomenei, aukštos profesinės kultūros, visapusiškai saugi visiems bendruomenės nariams, ekonomiškai ir planingai naudojanti lėšas.

Globos namų misija – teikti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą, kuria senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Globos namų tikslas – teikti senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia kvalifikuotas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, užimtumo, savarankiškų įgūdžių palaikymo, atstatymo ir ugdymo, adaptacijos galimybes, sudarant sąlygas gyventi kuo mažiau apribotoje aplinkoje.