Komisijos ir darbo grupės.

1. Darbo taryba.

2. Globos namų taryba.

3. Nuolatinė turto ir įsipareigojimų komisija.

4. Paramos skirstymo komisija.

5. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dvišalė komisija.

6. Maisto ruošimo padalinio vidaus audito komisija.

7. Vienkartinių slaugos priemonių skyrimo komisija.

8. Nepageidaujamų įvykių, prievartos, nepriežiūros, diskriminacijos ar savęs sužalojimo išaiškinimo komisija.

9. Individualios priežiūros darbuotojų atestavimo komisija.

10. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos, senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) komisija.

11. Gyventojų prašymų ir/ar finansinių dokumentų surašymo, pasirašymo teisingumui patvirtinti ir piniginių lėšų naudojimo kontrolei vykdyti komisija.

12. Maisto ruošimo padalinio savikontrolės grupė.

13. Nuolatinė maisto produktų ir grynųjų pinigų kasoje inventorizacijos komisija.

14. Inventorizacijos komisija (nustatoma atliekant inventorizacija).

15. Psichologinio smurto ir mobingo atvejų nagrinėjimo komisija.

16. Nuolatinė smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politikos komisija.

17. Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimų nustatymo komisija.