Paslaugos.

Trumpalaikė ar ilgalaikė  socialinė globa Klaipėdos miesto globos namuose gali būti skiriama, atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą ir Globos namų galimybes suteikti reikiamas paslaugas, pensinio amžiaus asmenims su didelių specialiųjų poreikių lygiu (75 m. ir vyresniems didelių specialiųjų poreikių lygis nebūtinas) arba vienišiems darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatyta 75 ir daugiau procentų netekto darbingumo bei, kuriems dėl fizinės negalios nustatytas  dalinis ar visiškas nesavarankiškumas.

Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašas

KUR KREIPTIS?

Asmuo (rūpintojas, globėjas, teisėti asmens atstovai bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurio asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta trumpalaikė ar ilgalaikė socialinė globa, kreipiasi į:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių

Taikos pr. 52C, Klaipėda

Tel. 8 46 39 63 12

KAINA NUO 2022-10-01

Klaipėdos miesto savivaldybės 2022-07-21 sprendimu Nr. T2-179  „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namų socialinės globos paslaugų kainos nustatymo“ pakeitimo“ nustatyta:

  • vienam senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia – 1070 Eur per mėnesį;
  • vienam asmeniui su sunkia negalia – 1209 Eur per mėnesį.

MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, įskaitant atvejus, kai turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.

Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

Jeigu suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Asmenys, laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio. Už 3 pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

Savivaldybė turi teisę atleisti asmenį nuo mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą.

MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS

Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų.

Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.

Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

Savivaldybė turi teisę atleisti asmenį nuo mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą.

Tais atvejais, kai prieš vykstant į Globos namus pasikeičia asmens pajamos, jos perskaičiuojamos pagal to mėnesio gaunamas pajamas.