COVID-19

DĖMESIO !!!

Vadovaudamasis 2020 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 588 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valsybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ nuostatomis tvirtinu “Gyventojų lankymo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu tvarką“ ir ją išdėstau taip:

 1. Įstaigos gyventojų lankymo laikas: darbo dienomis, nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 10:00 val. iki 12:00 val ir nuo 14:00 val. iki 16:00 val. šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nuo 10:00 val. iki 12:00 val
 2. Gyventojo lankytojų skaičius negali būti didesnis nei 3 asmenys jei lankoma įstaigos lauko teritorijoje ir ne daugiau kaip vienas asmuo jei lankoma įstaigos vidaus patalpose.
 3. Lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min., išskyrus jei lankymo vieta yra įstaigos lauko teritorija.
 4. Gyventojus lankantys asmenys privalo dėvėti veido kaukę ir dezinfekuoti rankas įeinant ir išeinant. Jei lankymo vieta yra įstaigos lauko teritorija, gyventojus lankantiems asmenims, rekomenduojama dėvėti veido kaukę ir dezinfekuoti rankas.
 5. Lankytojams, lankymo metu, privaloma laikytis saugaus (rekomenduojamo) atstumo ir vengti fizinio kontakto su gyventoju.
 6. Gyventojus lankyti gali tik tie asmenys kuriems nėra pasireiškę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) simptomų ir kuriems nėra taikomas saviizoliacijos režimas.
 7. Esant palankioms oro sąlygoms gyventojų lankymas vykdomas tik įstaigos lauko teritorijoje, išskyrus atvejus kai gyventoją, dėl sveikatos būklės, negalima išvežti į įstaigos lauko teritoriją.
 8. Esant nepalankioms oro sąlygoms gyventojų lankymas vykdomas tik įstaigos patalpose esančiame priėmimo kambaryje ir salėje, išskyrus atvejus kai gyventoją, dėl sveikatos būklės, negalima nuvežti į įstaigos priėmimo kambarį ar salę.
 9. Lankytojai atvykę į įstaigą, prie centrinio įėjimo, turi sulaukti įstaigos darbuotojo (socialinio darbuotojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo), kuris privalo užregistruoti lankytoją „Lankytojų registracijos žurnale“ ir palydėti lankytoją į susitikimo vietą.
 10. Lankytojams savarankiškai eiti į įstaigos vidaus patalpas griežtai draudžiama.
 11. Įstaigos darbuotojui palydėjus lankytoją į susitikimo vietą, socialinio darbuotojo padėjėjas informuoja ir jei reikia parengia lankomą gyventoją ir palydi į susitikimo vietą.
 12. Susitikimo, įstaigos vidaus patalpose, metu gyventojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir laikytis (rekomenduojamo) atstumo.
 13. Susitikimo, įstaigos lauko teritorijoje, metu gyventojams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir privaloma laikytis (rekomenduojamo) atstumo.
 14. Pasibaigus lankymui, gyventojas arba lankytojas informuoja socialinio darbuotojo padėjėją apie lankymo pabaigą. Lankytojas palydimas iš įstaigos lauko teritorijos arba iš vidaus patalpų, o gyventojas, pagal pageidavimą, palydimas į įstaigos vidaus patalpas ar gyvenamąjį kambarį.
 15. Pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpas, kuriose jis vyko, socialinio darbuotojo padėjėjai privalo išvėdinti ir išvalyti. Jei susitikimas vyko lauko teritorijoje būtina dezinfekuoti paviršius (stalas, kėdė).
 16. Prie įėjimo į įstaiga turi būti pateikta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), informacija apie tai, kad į įstaigą neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 17. Privaloma užtikrinti sąlygas rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje padėtos rankų dezinfekavimo priemonės).
 18. Įpareigoju ir skiriu atsakinga direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams už gyventojų lankymo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu tvarkos įgyvendinimą ir kontrolę..

Papildomą informaciją galima gauti pasiskambinus atsakingiems darbuotojams:

Socialiniai darbuotojai:

Reda  8 675 24526

Gitana 8 672 06271

Liudmila 8 675 28033

Kitais klausimais prašome kreiptis telefonu  8 46 482028 arba 8 684 39377