Klaipėdos miesto savivaldybė, pritaikiusi pasaulyje paplitusią gerąją vadybos praktiką, gerins gyventojų gyvenimo kokybę pasitelkdama piliečių chartiją – dokumentą, skirtą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų teikiamos socialinės paramos kokybei, įgyvendinant chartijoje apibrėžtus veiklos principus, vertybes, paslaugų standartus, gerinti.
Chartija buvo parengta įgyvendinant projektą „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0003), finansuojamą iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Kviečiame visus įgyvendinti chartiją kartu.
Klaipėdos miesto savivaldybės socialinės paramos chartija
https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/skelbimai/7656/gyventoju-gyvenimo-kokybes-gerinimas:1326