Nulingavo, nuvilnijo rugpjūčio mėnesio gimtadieniai. Visi kartu sveikinome sukaktuvininkus linkėdami jiems ilgiausių metų!!!
O muzikinius sveikinimus dovanojo ukrainiečių bendrijos narių kolektyvas „Rodyna”.
Ačiū už širdį suvirpinusias dainas ir akordeono melodijas❤🇺🇦
2023-08-25