2022 m. Kalėdos.

Taip ramu širdyje, taip gera, taip šviesu ir šilta mūsų gausiame būryje. Petys petin, širdis širdin keliavome visus metus į šią palaimintą Šventų Kūčių dieną, kai dalinomės Kalėdaičiu, kai giedojome giesmes, kai linkėjome vieni kitiems ramybės, o pasauliui taikos.

Ačiū visiems buvusiems kartu, prisidėjusiems prie šio Šventų Kūčių ir Šventų Kalėdų stebuklo.

Kartu mes galime viską ir dar daugiau :)