Asmuo (rūpintojas, globėjas, teisėti asmens atstovai bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurio asmuo (vienas iš suaugusių Šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta trumpalaikė ar ilgalaikė socialinė globa, kreipiasi į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrių ir pateikia:

1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro), (gali būti pildoma vietoje);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. pensininko pažymėjimą;

4. neįgaliojo pažymėjimą;

5. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a);

6. neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT);

7. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją (jei asmeniui išduota);

8. įgaliojimą atstovauti asmeniui (jei asmuo tokį turi);

9. asmens (globėjo, rūpintojo) sutikimą mokėti vieną procentą, skaičiuojant nuo turimos turto vertės, viršijančios gyvenamosios vietos turto vertės normatyvą (kai teikiama ilgalaikė socialinė globa).