Asmuo (rūpintojas, globėjas, teisėti asmens atstovai bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurio asmuo (vienas iš suaugusių Šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta trumpalaikė ar ilgalaikė socialinė globa, kreipiasi į:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių

Vytauto g. 13, Klaipėda, 103 kabinetas

Tel. 8 46 39 63 12