Klaipėdos miesto globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklės patvirtintos 2020 m. birželio 20 d. Globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-42 Peržiūrėti