Trumpalaikė ar ilgalaikė  socialinė globa (vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Socialinių paslaugų kataloge nustatytais terminais) Klaipėdos miesto globos namuose gali būti skiriama, atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą ir Globos namų galimybes suteikti reikiamas paslaugas, pensinio amžiaus asmenims su didelių specialiųjų poreikių lygiu (75 m. ir vyresniems didelių specialiųjų poreikių lygis nebūtinas) arba vienišiems darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatyta 75 ir daugiau procentų netekto darbingumo bei, kuriems dėl fizinės negalios nustatytas  dalinis ar visiškas nesavarankiškumas.